Ekebo Parkett Projekt i Limmared AB

Startsida | Kontakta oss
Ask | Björk | Bok | Ek
Stavparkett | Mosaikparkett | Industriparkett | Lamparkett | Kubbparkett | Stjärnparkett | Rökad ek

 

Välkommen

small logo

Inom familjeföretaget Ekebo Parkett finns cirka 55 års erfarenhet från skogsbruk, sågverk, trätorkning och hyvleri varav cirka 35 år i massiv trägolvproduktion.

Legotillverkningen av produkterna sker i Baltikum under svensk produktionskontroll. Med täta leveranser från fabrik och huvudlager i Sverige kan en god logistik utlovas.

Under 2012 körde vi igång vårt lövsågverk i Limmared för produktion av ämnen till stav- och industriparkett samt golvplank. Skogsråvaran; ek, ask, bok och björk, har vuxit inom en tio mils radie från Limmared. Färdig produktion sker både i egen regi och på legobasis.

 

 

Startsida | Kontakta oss | © 2012 Ekebo Parkett Projekt i Limmared AB